Verbeeldings
krachttraining

We spelen niet alleen voor, maar ook mét het publiek. Rond de voorstellingen bieden we educatieve projecten en activiteiten aan waarmee we op een speelse, filosofische wijze de thematieken verdiepen. Met deze ‘verbeeldingskrachttraining’ stimuleren we jong en oud om na te denken over zichzelf, over anderen en over de wereld.

Ook met educatieprojecten die niet aan een voorstelling gekoppeld zijn, tonen we de grenzeloze mogelijkheden die de verbeelding biedt.

Hieronder lees je over al onze verschillende vormen van educatie.

Verdiepend programma rond de voorstelling

Voor scholen

Bij de schoolvoorstellingen maken we een lespakket van Houten-Huiskaarten ter voorbereiding en als reflectie op de voorstelling. Zo bereiden we kinderen voor op wat een theaterbezoek inhoudt, gaan ze aan de slag met de thematiek en worden ze gestimuleerd om hun verbeelding in te zetten. Sommige kaarten verwijzen naar filmpjes of muziekfragmenten op onze site. Andere stimuleren de kinderen om de opdracht thuis met een ouder uit te voeren.

Hieronder, bij ‘lesmaterialen en downloads’, vind je de lespakketten per voorstelling.

Voor theaters

Rond de vrije voorstellingen organiseren we, meestal onder begeleiding van een educatiemedewerker, een opvallend vormgegeven verdiepend programma. De activiteiten voeren we uit in de foyer van het theater en vullen we eventueel aan met opdrachten op onze website.
Na afloop van de voorstelling nodigen we het publiek uit op de vloer om met de spelers na te praten. Geregeld bieden we een kijkje achter de schermen. Bij het verlaten van de zaal krijgt het publiek een Houten-Huis-voor-Thuiskaart mee met een activiteit voor thuis, zodat de voorstelling nog langer beklijft.

Op verzoek vullen we bovenstaande activiteiten aan met nagesprekken en workshops. In het Grand Theatre werken we met de Houten-Huiskinderen: zij ontvangen het publiek en helpen mee bij het verdiepend programma.

Het Houten Huis in de klas

Een dagelijkse training voor de creatieve spier

Het Houten Huis in de Klas bestaat uit een twee meter hoge boom die een jaar lang in de klas komt te staan. In de boom hangt een klein vogelhuisje met daarin iedere dag een nieuwe kaart. Op de kaarten staan uiteenlopende opdrachten waarmee de kinderen én docenten hun verbeelding trainen.
Iedere dag kiest de docent naar eigen inzicht een kaart voor de klas. Het dagelijks terugkerende element zorgt ervoor dat de kunstervaringen een inbedding krijgen in je eigen lesstructuur.

Het Houten Huis in de Klas   

We besteden aandacht aan het verstrijken van de seizoenen met de daarbij behorende vieringen (van Sint Maarten tot het Suikerfeest) en leggen speelse verbanden met verschillende schoolvakken. Op speelse en filosofische wijze stimuleer je kinderen om na te denken over zichzelf, over anderen en over de wereld.

Verbeeldingskracht

Je iets voorstellen, je ergens in inleven en jezelf goed uitdrukken zijn eigenschappen waar je een leven lang iets aan hebt. Daarnaast vraagt de veranderende samenleving om creatieve en flexibele denkers en doeners. In samenwerking met meer dan 60 basisscholen uit Groningen, Drenthe en Friesland ontwikkelden we daarom Het Houten Huis in de Klas.

Coaching voor docenten

Gedurende het jaar vinden er contactbijeenkomsten plaats waar we docenten coachen hoe zij om kunnen gaan met de kaarten. We laten zien hoe belangrijk het is om een open houding aan te nemen. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen docenten veel ervaringen uit en tegelijkertijd krijgen wij, de makers, meer inzicht in hoe we het instrument of de begeleiding kunnen verbeteren.

Theatermaken in de klas

Theater maken in de klas (i.s.m. VRIJDAG)
voor leerkrachten basisonderwijs en pedagogisch medewerkers

Theater maken is verhalen vertellen. Niet alleen met woorden maar ook met muziek, geluid, beeld, beweging, kostuum, licht en misschien wel geur.
Maken is creëren, bedenken, uitproberen, weggooien en opnieuw testen. Het is een proces, dat je samen met je groep of klas aangaat. Misschien heb je van te voren een vaag plan in je hoofd en ga je een bepaalde kant op, om vervolgens te merken dat een andere richting misschien interessanter is. Dat de dingen anders uitpakken dan je had verwacht. Dat hoort bij iets maken!

Inhoud van het traject

Het traject ’theater maken voor leerkrachten’ bestaat uit een set leskaarten voor in de klas met daarbij twee trainingen van de ‘creatieve spieren’ voor de leerkracht en pedagogisch medewerker.
De leskaarten geven een frisse en verdiepende invulling op hoe je met je groep met theatermaken aan de slag kunt. De leskaarten zorgen voor inspiratie en geven concrete handvatten om te gaan maken en experimenteren. De leskaarten kunnen in alle groepen worden gebruikt. Leerlingen uit de bovenbouw kunnen zelfstandig met de kaarten aan de slag. De onder- en middenbouw krijgen jouw begeleiding.
In de training ga je als leerkracht zelf de vloer op. Je gaat onderzoeken en experimenteren met verschillende theatervormen en technieken. Je leert thematisch en procesmatig te werken. Door minder resultaatgericht te werken, stimuleer je de vrijheid en creativiteit en ontstaat er ruimte voor de inbreng van de kinderen.

Heb je na dit traject de smaak te pakken en wil je intensiever worden begeleid in het maakproces, dan is er een mogelijkheid voor uitgebreidere coaching. Het is ook mogelijk om het traject met het hele team te volgen.

Wil je met je groep 8 een op maat gemaakt afscheid realiseren? Vraag dan naar het project ‘Groep 8 neemt afscheid’.

Stuur een email naar onderwijs@bijvrijdag.nl en dan kijken we samen naar een passend traject voor jouw school of opvang.

Workshops en deskundigheidsbevordering

Theaterworkshop

Met een theaterworkshop duikt de klas samen met Het Houten Huis de verbeelding in. Creatief denken, anders kijken en met plezier met theater bezig zijn staan voorop. We werken aan de hand van filosofische vragen en spelopdrachten waarbij je je hele lichaam inzet. We gaan dieper in op wat we tijdens de voorstelling hebben gezien en beleefd. Zo stimuleren we jong en oud om creatief uiting te geven aan hun eigen gevoelens en ideeën.

Je kunt de workshop ook losstaand van een voorstelling boeken. Samen met de leerkracht kijken we wat er op dat moment nodig is voor de klas en maken we een workshop op maat.

Voor het schoolteam

Hoe kan kunst nieuwe invalshoeken geven om aan te sluiten bij andere lessen en activiteiten? Wat is de samenhang tussen kunstbezoeken en vakken zoals erfgoed, muziek en taal? Door verbanden te leggen tussen het beleid van de school en het kunstbezoek, zorgen we samen voor een betere beleving van kunst voor de hele school.

Wanneer je met de school het theater bezoekt, is vaak alleen de icc-er of leerkracht van de desbetreffende klas op de hoogte van dat bezoek. We kijken graag samen met jou waar de kansen liggen om meer bekendheid en draagvlak te creëren voor kunst binnen de school. Op die manier resoneert een kunstervaring nog beter: de thematiek wordt verdiept en de eigen creativiteit gestimuleerd. Samen zoeken we naar verbanden tussen verschillende schoolvakken, en zorgen dat contact tussen leerlingen van verschillende klassen/ niveaus ontstaat.

Deze training is voor het hele schoolteam. Van docenten, ondersteunend personeel en directeur tot conciërge.

Bijzondere projecten

Spelen in het decor (i.s.m. VRIJDAG)

Regelmatig komen de kinderen van de theaterroutes van VRIJDAG bij een van onze voorstellingen kijken. Met ons decor en de thematiek als inspiratie, maken zij onder begeleiding van hun theaterdocenten een eigen performance. Als afsluiting van de theaterroutes spelen de kinderen hun voorstelling in ons decor in het theater.

In 2018 maakten de kinderen een eigen voorstelling met Muziek van Beneden als inspiratie. Bekijk hier de video van VRIJDAG.

We zoeken Houten Huis kinderen

Heb, ken of ben je een kind dat van theater houdt, blij wordt van verhalen en een levensgrote fantasie heeft? Dan is hij of zij bij ons aan het goede adres. Wij verzamelen namelijk Houten Huis kinderen!

Deze kinderen kunnen in de vakanties deelnemen aan workshops rondom onze voorstellingen. Ze worden onderdeel van onze organisatie door het theater te runnen waar wij spelen. Ze helpen bij het ontvangen van het publiek, de kaartverkoop en, wie weet, worden ze uiteindelijk wel theaterdirecteur voor een dag!

Houten Huis kinderen kunnen gratis naar onze voorstellingen. Het is dus ook goed om in de klas te kijken naar kinderen die met hun ouders niet of nauwelijks naar het theater gaan.

Hoe werkt het?

Stuur ons een korte brief, tekening of mail waarom je graag Houten Huis kind wil worden, dan krijg je zo snel mogelijk bericht terug.

Ben je docent en heb je een kind in de klas die het leuk vindt om mee te doen? Overleg met ’thuis’ of het kan en stuur ons een korte brief, tekening of mail waarom hij of zij graag Houten Huis kind wil worden. Vanaf dan nemen wij de coördinatie verder op ons.

We houden van post!

We hebben namelijk een grote brievenbus.
Maar je mag natuurlijk ook per mail reageren.

Samenwerken

Voor de hele school

Het is onze droom om in de noordelijke provincies, meerdere voorstellingen voor een school te spelen of samen een leergemeenschap te beginnen. Stel je voor:

Voor de onderbouw staan we in het speellokaal met Wolk in de klas. De bovenbouw komt naar de voorstelling die op dat moment in het theater speelt. Daarnaast organiseren we op school verschillende activiteiten, gerelateerd aan de voorstellingen, waaraan alle klassen kunnen deelnemen. Iedere klas op zijn eigen niveau. Of we koppelen een ander vak aan de voorstellingen, zoals beeldende kunst, literatuur of muziek. Zo gaan we met de hele school een verbinding aan en kunnen we samen de kunsteducatie verdiepen.

Met de Fiduciaschool (CSBO) in Groningen zijn we al een leergemeenschap begonnen.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is er om de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen te bevorderen. Scholen kunnen een budget aanvragen om samen met deskundigen een doorlopende leerlijnen en 21ste eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.

Onze deur staat altijd open om te praten over een samenwerking binnen deze regeling, op maat gemaakt voor de school of klas. Kijk voor meer info op cmkgroningen.nl

Koffie?

Heel graag gaan we met leerkrachten en directie in gesprek om te kijken waar we elkaar kunnen aanvullen. Heb je daar ook zin in?

Onze visie op educatie

De thematiek van de voorstellingen is het vertrekpunt in onze educatieprogramma’s. In deze programma’s doen we aan ‘verbeeldingskrachttraining’, waarin we kinderen stimuleren om hun gedachten en gevoelens zelf vorm te geven.

Het thema van de voorstelling, vaak een gevoelig onderwerp, wordt bespreekbaar gemaakt. We laten hen nadenken over complexe zaken, wat soms ontregelend kan zijn en soms magisch, maar altijd inzichten geeft door ervaringen die niet alledaags zijn. Met onze projecten hopen we de verbeeldingskracht te vergroten die nodig is voor communicatie, zelfreflectie, het uitoefenen van een beroep en nog veel meer wezenlijke zaken in het leven.

Vooraf aan de voorstelling

Kunsteducatie voorafgaand aan de voorstelling helpt de leerlingen zichzelf open te stellen voor hetgeen ze gaan zien. Het helpt ze een nieuw, misschien onbegrijpelijk gebied met nieuwsgierigheid tegemoet te treden. Het daagt uit tot écht kijken, luisteren en voelen.

Na de voorstelling

Na de voorstelling is de verwerking ervan van essentieel belang. We zoeken altijd naar een vorm van educatie, waarmee de eigen beleving en interpretatie wordt gestimuleerd. Het is geen uitleg van de voorstelling, maar borduurt juist voort op het onderwerp dat aan de orde is gesteld.

Door te reflecteren vormen de kinderen een mening, leren ze analyseren en verbanden leggen. Ze kunnen hun eigen gevoel verwoorden of omzetten in een beeld. Ook leren ze luisteren naar de mening van anderen, zonder een oordeel te vormen. Ieder mag er altijd zijn eigen verhaal van maken.

Verbinding met andere vakken

We zetten graag in op een leerlijn voor de hele school. Omdat kunsteducatie een andere manier van kijken stimuleert, geven we leerkrachten handvatten om verbanden te leggen met andere vakken die dagelijks gegeven worden.

Lesmaterialen

“Het Houten Huis in de Klas bezorgt de kinderen een lach op hun gezicht. Ik leer mijn kinderen op een andere manier kennen, ze verrassen me.”

Docent OBS Hagenhofschool, Stadskanaal