Privacy verklaring

Privacyverklaring
Het Houten Huis

In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Het Houten Huis neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Het Houten Huis zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG.

Soort persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, geboortedatum- en plaats, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Doel verwerking persoonsgegevens Het Houten Huis gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• het uitvoeren en/of verwerking van transacties die via de website verlopen;
• om de nieuwsbrief van Het Houten Huis te kunnen sturen mits u zich daarvoor heeft aangemeld;
• om mails met specifiek aanbod van Het Houten Huis te kunnen sturen mits u zich daarvoor heeft aangemeld;
• voor servicemails, om u nader te kunnen informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven;
• voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek);
• om uitvoering te kunnen geven aan op Het Houten Huis van toepassing zijn de wettelijke verplichtingen.

Nieuwsbrieven, specifiek aanbod en servicemails
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief en/of specifiek aanbod. Deze aanmeldingen kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of mail met specifiek aanbod bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies
Het Houten Huis maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Cookies voor websitestatistieken: Het Houten Huis maakt gebruik van het programma Google Analytics om te analyseren hoe onze website gebruikt wordt. Zo komen we te weten welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser men surft (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari enz.) of wat voor scherm wordt gebruikt. Op basis daarvan kunnen wij de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website vergroten. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Ze geven ons dus geen persoonlijke informatie over u.

Bewaren gegevens
Het Houten Huis bewaart gegevens van klanten die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief en/of actiemails tot na het moment dat zij zich afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Beveiliging en derden
Het Houten Huis (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers. Voor uw gemak zijn op de website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Het Houten Huis, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wanneer u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
• het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens;
• uw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens zoals: – het volgen van uw bezoek op onze website (tracking) – het gebruiken van uw aankoopgegevens en voorkeuren om u specifieke voorstellingsinformatie te kunnen sturen.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Contact / Klantenservice
Voor vragen over het privacybeleid van Het Houten Huis en vragen in verband met de verwerking van uw gegevens door Het Houten Huis, kunt u ons mailen of bellen.

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden. Wijzigingen We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Contactgegevens

Download privacyverklaring