Als het anders loopt – Voor

Als het anders loopt Muziektheater vol beeldende poëzie en dans

Hallo, wij zijn Het Houten Huis, Plan d- en Club Guy & Roni. We maken beeldend muziektheater vol dans en beweging. Jullie gaan binnenkort naar de voorstelling Als het anders loopt.
Om jullie bezoek voor te bereiden ga je een aantal dingen doen in deze les.

Bespreek met elkaar:

 • Wie is er wel eens naar het theater geweest?
 • Welke voorstelling was dat en wat vond je ervan?
 • Wat is theater eigenlijk?

Bekijk de teaser van de voorstelling Als het anders loopt

Bespreek klassikaal kort de volgende vragen:

 • Omschrijf in één woord wat je hebt gezien.
 • Waarom denk je dat de voorstelling Als het anders loopt heet?
 • Waar waren de personages volgens jou?
 • Heb je iets gezien in de teaser wat met ‘zorg’ te maken heeft?

Interview elkaar in tweetallen over de volgende vragen:

 • Loopt bij jou het leven wel eens anders dan verwacht? Wanneer?
 • Ken jij iemand bij wie het leven heel anders loopt? Wie?
 • Wanneer heb je wel eens voor iemand anders gezorgd?
 • Heb je je wel eens zorgen over iemand gemaakt? Over wie?
 • Heb je wel eens zorg nodig gehad? Wanneer?
 • Ken je iemand die zorg nodig heeft? Wie?

In de voorstelling heeft iedereen iets met zorg te maken.
De een zorgt voor iemand, de ander ontvangt zorg en weer een ander maakt zich zorgen. De stellingen op de volgende slides gaan over zorgen en elkaar wel of niet helpen.
Ben je het eens of oneens met de stelling?

Ben je het eens ga dan links van het lokaal staan

Ben je het oneens ga dan rechts van het lokaal staan

Iemand helpen is altijd beter dan iemand niet helpen

Eens

Oneens

Ik weet altijd wat iemand fijn vindt als die hulp nodig heeft

Eens

Oneens

Je kunt ook te veel helpen

Eens

Oneens

Ik help liever iemand anders dan dat ik zelf hulp ontvang

Eens

Oneens

Het is stoer om om hulp te vragen

Eens

Oneens

Iemand die hulp of zorg nodig heeft is minder waard dan iemand die dat niet nodig heeft

Eens

Oneens

Tegenslag heb je zelf in de hand

Eens

Oneens

Je komt altijd sterker uit een tegenslag

Eens

Oneens

Je kan alleen echt gelukkig zijn als het leven niet anders loopt

Eens

Oneens

Wat voor nieuws heb je ontdekt in het gesprek? We wensen jullie veel plezier bij de voorstelling!