visie

Visie
Wij maken beeldend muziektheater. Theater dat kinderen en jongeren stimuleert in creativiteit, empathie, expressie en concentratie. Allemaal vaardigheden waar we een leven lang profijt van hebben. Door pijn, humor en schoonheid te laten samenkomen in onze voorstellingen laten we ons publiek op een andere manier kijken naar zichzelf, de ander en de wereld om ons heen. 

Creatieve mensen
Kunsteducatie voor de voorstelling helpt kinderen en jongeren zich open te stellen voor de voorstelling. Het helpt ze een nieuw, misschien onbegrijpelijk gebied met nieuwsgierigheid tegemoet te treden. Het daagt uit tot écht zien, luisteren en voelen. 

Na de voorstelling is de verwerking van essentieel belang. Alleen een voorstelling ondergaan kan het vluchtige karakter hebben wat eigen is aan een voorstelling. Met educatie  rondom de voorstelling streven we ernaar dat de opgedane ervaring ook echt beklijft. De ervaring heeft geleerd dat educatie voor en na de voorstelling een meerwaarde heeft. Door te reflecteren vorm je je mening, je leert analyseren en verbanden leggen. Je kan je eigen gevoel verwoorden of omzetten in een beeld. Dit alles draagt bij tot het ontwikkelen van de persoonlijkheid en mensen die kritisch in de wereld staan. 

Aanbod
Om onze educatie goed aan te laten sluiten zoeken we bij iedere voorstelling naar een vorm waarmee de eigen beleving en interpretatie van het publiek wordt gestimuleerd. 
Educatie is geen uitleg van de voorstelling, maar borduurt eerder voort op de problematiek die aan de orde is gesteld. Iedereen mag altijd zijn eigen verhaal maken. Theater is geen eenduidige les maar maakt duidelijk dat er in het theater én in het leven voor alles meerdere interpretaties mogelijk zijn. 

Cultuurmenu
De Oosterpoort/Stadsschouwburg, het Grand Theatre Groningen, het Noord Nederlands Orkest en jeugdtheatergezelschap Het Houten Huis hebben gezamenlijk een Cultuurmenu ontwikkeld voor het primair onderwijs (groep 1 tot en met 8).
In de onderbouw komen de gezelschappen twee keer naar school toe. In de bovenbouw bezoek je twee keer met je klas de Stadsschouwburg of het Grand Theatre in Groningen. De serie omvat prachtige voorstellingen en klassieke muziek van professionele gezelschappen. Bij iedere activiteit is kwalitatief goed educatiemateriaal beschikbaar. Zo bied je de leerlingen een boeiende doorgaande leerlijn podiumkunsten aan. Het is ook mogelijk om één voorstelling te bestellen. In de komende jaren wordt het Cultuurmenu Groningen verder ontwikkeld.

Voor meer informatie over het Cultuurmenu en deelname kun je kijken op de webite cultuurmenugroningen.nl van K&C expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur.

Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen
Dankzij de matchingsregeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' is er voor scholen de mogelijkheid gecreëerd om een budget aan te vragen voor culturele activiteiten. Een goed plan wordt beloond met activiteitengeld. Wij zetten graag onze deuren open om te komen praten over een samenwerking binnen deze regeling. Zoals een voorstellingsbezoek in combinatie met een educatieproject op maat gemaakt voor de school of klas.

Kijk voor meer info op cmkgroningen.nl