#hethoutenhuisvoorthuis
Bekijk hier voorstellingen online!

Kijk op ook op Insta en Facebook voor leuke opdrachten bij de voorstellingen.

ANBI

Het Houten Huis heeft een ANBI C status.

ANBI staat voor een algemeen nut beogende instelling. Het Houten Huis heeft een ANBI C status omdat zij actief is op cultureel gebied. Donateurs van Het Houten Huis hebben een extra belastingvoordeel omdat er een extra giftenaftrek geldt voor de ANBI C status. 

Partculieren
Giften aan een organisatie met een culturele Anbi zijn voor particulieren aftrekbaar van de inkomstenbelasting met zelfs een verhoging van 25% (zie voorbeelden hieronder). Er gelden geen drempelbedragen en maxima als die gift in een onderlinge overeenkomst voor 5 jaar wordt vastgelegd. De belastingdienst heeft hiervoor een speciale overeenkomst opgesteld. Als u geïnteresseerd bent vertellen wij u hier graag meer over. Wij zijn blij met iedere gift! Stuur voor meer informatie een mail naar info@hethoutenhuis.org.

Voorbeeld:
Gift                                                       € 200
25%verhoging                                 €   50
aftrekbaar                                         € 250 

Belastingvoordeel als u in middelste schijf zit: belastingtarief 42% van € 250 is € 105.  Uw gift van €200 kost u dus €95 

Belastingvoordeel indien u in de hoogste schijf zit: belastingtarief 52% van € 250 is € 130.  Uw gift van €200 kost u dus €70. 

Zonder zo’n 5-jarige overeenkomst gelden er allerlei voorwaarden om de gift te kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Als u die wilt weten, lichten wij u graag in. 

Bedrijven
Giften aan een organisatie met een culturele ANBI zijn ook aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Zelfs zonder een meerjarig contract. Voor de aftrek van deze giften geldt geen drempel. De maximale aftrek is 50% van de winst (met een maximum van € 100.000). De aftrek van de giften mag verhoogd worden met 50%. Deze verhoging is maximaal € 2.500. 

Voorbeeld:
Gift:                                                   €  3.000
50%verhoging                              €  1.500
Aftrekbaar                                      €  4.500  

Als het bedrijf 25% vennootschapsbelasting betaalt, is het belastingvoordeel €1125. De gift van € 3000 kost dus €1875.

 

Naam: Stichting Het Houten Huis
Fiscaal nummer: 850744180
Adres: Postbus 651, 9700 AR Groningen

Visie
Het Houten Huis maakt theater over de strijd die je levert om je dromen en wat de echte wereld biedt bij elkaar te brengen. De wereld is voor kinderen en volwassenen soms minder utopisch dan we hopen. Maar in de erkenning daarvan ligt misschien wel ons grootste geluk. Wij willen ‘dagelijkse helden’ die een innerlijke strijd voeren om zich in het leven te handhaven op een voetstuk plaatsen en hun strijd in een troostrijk daglicht zetten door deze te vervlechten met schoonheid en humor.

Het Houten Huis maakt beeldend muziektheater voor jong en oud, voorstellingen over universele thema’s, vol visuele poëzie, fysieke humor en betoverende livemuziek. De beelden in de voorstellingen zijn herkenbaar en helder, ze refereren aan het collectief onbewuste. Door het publiek mee te nemen in een wereld waar tegenslag en geluk naast elkaar kunnen bestaan, biedt Het Houten Huis een handvat om met de tegenstellingen van het leven om te kunnen gaan.

Beleidsplan: beleidsplan 2013-2016
Bestuurssamenstelling: zie partners
Beloningsbeleid: CAO Theater
Financiële verantwoording: Jaarrekening 2013