Muziek van Beneden
20 jan - 14.30 uur
Leidse Schouwburg
Koop kaarten

Muziek van Beneden
27 jan - 15.00 uur
CC Berchem
Koop kaarten 

Muziek van Beneden
06 mrt - 16.00 uur
Theater Sneek
Koop kaarten

Platform voor jeugdtheater gelanceerd

Heel veel jeugdtheater op een overzichtelijke rij Lees meer...

Samenwerken?

We willen onze educatie graag verder uitbreiden door middel van intensief samenwerken met verschillende scholen in de noordelijke provincies. Dit geeft ons en de scholen de mogelijkheid om kunsteducatie te verdiepen. Tot nu toe bestond het educatiemateriaal voornamelijk uit werkboekjes ‘op maat’, toegespitst op het thema en de stijl van de voorstelling. Daarbij werden begeleidende lesbrieven voor onderwijzers aangeboden. Deze vorm zal in de toekomst blijven bestaan, maar om theater te verankeren in het onderwijs is meer nodig. Door verbindingen met het onderwijs aan te gaan wordt kunsteducatie als doorlopende leerlijn mogelijk.

Een droom van ons is om meerdere voorstellingen aan een school aan te bieden. Voor de onderbouw willen we graag een voorstelling in het speellokaal spelen en voor de bovenbouw in het theater. Er zullen diverse activiteiten zijn waaraan de hele school deelneemt op zijn eigen niveau. Deze voorstellingen en activiteiten sluiten aan bij interessante onderwerpen en thema's uit de verschillende leergebieden en de directe belevingswereld van de kinderen.

We willen voor de onderbouw Vuurtoren Wacht spelen en voor de bovenbouw een voorstelling die op dat moment uitkomt of die in reprise wordt genomen. Per voorstelling willen we hier een kunstvak aan koppelen. Zoals beeldende kunst bij Hotel Perdu, literatuur bij Beet!  en muziek bij Adios. Zo zorgen we ervoor dat in de loop der jaren er samen met de school een verbinding wordt aangegaan en we meegroeien met de leeftijd van de kinderen.

In dialoog
We willen graag met leerkrachten en directie in gesprek raken om te kijken waar we elkaar kunnen aanvullen. We willen met ons aanbod aansluiten bij de vraag uit het onderwijs en vice versa. We willen graag gebruik maken van de kennis van de leerkrachten om ons educatieve aanbod passend te maken voor diverse leeftijden en onderwijsgroepen. 

Mocht u ideeën hebben of met ons in gesprek willen, dan horen we dat graag.

educatie@hethoutenhuis.org